Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti U Malešického lesa s.r.o., IČO: 06306900, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „Správce“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Svůj souhlas poskytujete pro účely zasílání marketingových a obchodních sdělení Správce elektronickou poštou či telefonicky.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů je totožný s rozsahem údajů obsažených v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, případně další osobní údaje, které nám sdělíte.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu sídla společnosti U Malešického lesa s.r.o. nebo elektronicky na e-mailové adrese: .

Správce bude s  Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů.

Pokud máte za to, že s  Vašimi osobními údaji nakládá Správce v rozporu se zákonem, můžete jej kdykoliv požádat o nápravu, a to na e-mailové adrese: .

Malešický háj